Städarna vill lyfta medarbetarna och minska avstånden – lanserar branschens första podcast


Städarna vill lyfta medarbetarna och minska avstånden – lanserar branschens första podcast

Städarnas tillväxt går i snabb takt och som ett led i att bibehålla kulturen och minska avstånden lanserar bolaget nu den första podcasten om branschen, där både medarbetare och externa lyssnare kan ta del av aktuella och intressanta ämnen.

“Idén till podcasten kom till när interna kommunikationsvägar diskuterades, och vi fastnade lite i svårigheterna att nå ut till alla våra medarbetare”, säger Johan Riska på Städarnas marknadsavdelning. “För ett bolag i så kraftig tillväxt som oss är det av stor vikt att inte tappa de värden som definierar oss, och i vårt fall handlar det om att ha en nära relation till hela organisationen och att låta medarbetarna ta stor plats”. Med podden kan alla 850 medarbetare lyssna på avslappnade diskussioner om högt och lågt, trots geografisk spridning. 

Avsnitten berör allt från branschens utveckling till vad olika roller på Städarna gör om dagarna. Det saknades ett forum för diskussioner kring seriösa frågor och viktiga ämnen, men också ett utrymme för skämt och skratt ute i verksamheten. Variationen i podden ska förhoppningsvis leda till att intresset bibehålls över tid och att den här informella kommunikationen kan fortsätta. Även om syftet är att nå de egna medarbetarna, kommer alla avsnitt finnas tillgängliga för vem som helst att lyssna på. “Det ligger i Städarnas DNA att tänka kreativt och vi tycker om att prova saker som inte gjorts tidigare i vår ganska traditionella bransch. Även om tanken var att vi skulle rikta oss till våra medarbetare, delar vi gärna med oss av resultatet och tror på transparens för att göra hela branschen bättre. Vi gillar inte hemligheter”, säger Ebba Thorstensson, som tillsammans med Johan Riska ligger bakom idén.

Fler frågor eller förslag på gäster? Gå in på stadarna.se/podd eller dra iväg ett mail till [email protected]

Om Städarna
Städarna Sverige AB grundades 2009 i Norrköping och är idag Sveriges 2:e största hemservicebolag med ca 850 medarbetare. Städarna är verksamma i 25 orter i mellansverige och har en målsättning om att bli rikstäckande. Verksamheten är en koncern med lokala dotterbolag som delägs tillsammans med en lokal VD från varje ort.


För mer information

Johan Riska
Creative Director – Städarna Sverige
[email protected]

Ebba Thorstensson
Flow Cordinator – Städarna Sverige
[email protected]
0768-947670