Städarnas självklarhetsrapporter

Transparens är en otroligt viktig del för oss i vårt självklarhetsarbete. Dels vill vi stolt berätta vad vi gör, men vi vill också gärna bli ifrågasatta! Om vi har tänkt fel med något måste vi ju få reda på det, så att vi kan förklara hur vi har tänkt, eller göra om och göra rätt!

Städarnas historia

Städarnas Agenda 30

Agenda 2030 är ett FN-lett initiativ som resulterat i 17 globala mål som alla människor, företag och länder tillsammans ansvarar för att uppnå. Agenda 30 syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Ingen kan göra allt, men tillsammans kommer vi långt och vi på Städarna ser det som självklart att dra vårt strå till stacken. I våra självklarhetsrapporter berättar vi om det arbete vi hittills gjort.

Självklarhetsrapport 2022

I den här rapporten presenterar vi med förväntan våra fyra självklarhetsprojekt som vi under året arbetat fram utifrån var vi står och vart vi är på väg!

LÄS MER

Självklarhetsrapport 2019

Det första året släppte vi vår
första självklarhetsrapport.
Ett arbete som vi är väldigt
stolta över och ett innehåll
som vi kan stå för.

LÄS MER

Självklarhetsrapport 2020

Det första året som vi hade
möjlighet att jobba med
förbättringar, eftersom vi nu
visste vad vi hade gjort
tidigare.

LÄS MER

Självklarhetsrapport 2021

Här hittar vi uppföljningar på tidigare projekt, men även en hel del nytt och spännande.

LÄS MER

Vår självklarhetsgeneral har ordet

Jag heter Jenny Berg och har sedan september 2019 den ärofyllda rollen som Självklarhetsansvarig på Städarna. Vi fortsätter löpande att utvärdera och utveckla de projekt vi hittills har initierat, och vi vill hitta nya sätt att bli ännu bättre. Har du några frågor eller funderingar efter att ha läst om vårt Självklarhetsarbete? Kontakta gärna mig på [email protected], så kan vi mötas upp på en kaffe och diskutera alla självklarheter som finns där ute! ☀️