Arkiv

Var lagrar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och ser till att de lagras tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock under vissa omständigheter överföras till, och behandlas inom, ett land utanför EU/EES av ett bolag inom Städarnakoncernen, en leverantör eller underleverantör. Eftersom Städarna är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, kommer Städarna att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i linje med, skyddsnivån som erbjuds inom EU/EES-området.

Kan jag begära en utskrift av mina personuppgifter?

Ja!

Du kan begära ett utdrag över de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@stadarna.se.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller våra berättigade intressen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen.

Kan jag begära att mina personuppgifter blir bortglömda?

Ja, det kan du!

Det finns dock vissa begränsningar till “rätten att bli glömd”. Vi har rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss del av din data. Denna skyldighet grundar sig bland annat i bokförings- och skattelagstiftning, och konsumentskyddslagstiftning.

I samband med att du blir kund hos Städarna samtycker du till att Städarna använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städarna tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Städarna kommer då att inte längre behandla dina personuppgifter detta ändamål.

För att begära att få dina uppgifter bortglömda eller återkalla samtycke behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@stadarna.se.

Vad används mina personuppgifter till?

Vi hanterar de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster – exempelvis för att kunna säkerställa att vi har marknadens mest nöjda kunder  och kundsupport, om det skulle behövas. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan för dataskydd under sektionen “Hur hanterar vi din information?”.