Kan jag begära att mina personuppgifter blir bortglömda?

Ja, det kan du!

Det finns dock vissa begränsningar till “rätten att bli glömd”. Vi har rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss del av din data. Denna skyldighet grundar sig bland annat i bokförings- och skattelagstiftning, och konsumentskyddslagstiftning.

I samband med att du blir kund hos Städarna samtycker du till att Städarna använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städarna tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Städarna kommer då att inte längre behandla dina personuppgifter detta ändamål.

För att begära att få dina uppgifter bortglömda eller återkalla samtycke behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@stadarna.se.