Auktoriserat Serviceföretag

Städarna Sverige AB är ett auktoriserat serviceföretag! 

Städarna Sverige AB kan sedan i Mars 2020 titulera sig som ett Auktoriserat Serviceföretag! Det innebär att Städarna är godkänt av branschorganisationen Almega. 

Historiskt har städbranschen präglats av dåliga arbetsvillkor och svarta pengar. De senaste åren har branschen gjort en helomvändning och lyckats göra svarta jobb till vita. Tack vare auktorisationen lyfter vi, tillsammans med de andra goda exemplen på marknaden, hemservicebranschen! 

För godkänd auktorisation krävs bland annat att:

  • Städarna har kollektivavtal och medarbetaren erhåller rätt ersättning
  • Städarna ger alla medarbetare en introduktionsutbildning
  • Städarna följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • Städarna har ett dokumenterat miljöledningssystem 
  • Städarna har en ansvarsförsäkring 

Dessa, och de övriga punkterna, som auktorisationen avser är självklarheter för oss, men givetvis är vi väldigt stolta över att kunna kalla oss för ett Auktoriserat Serviceföretag!

Vill du läsa mer om vad det innebär att vara ett auktoriserat serviceföretag?