Arbetsmiljörond / skyddsrond

Klicka här ------>>>>> https://goo.gl/forms/vS4QCQTlF7txeoNq2

Arbetsmiljörond ska göras 3 ggr per år tillsammans med ett par medarbetare och skyddsrond ska göras med lokalt alt. regionalt skyddsombud 1 ggr per år(förslagsvis i aug).
 


Skyddsgruppsmöte / Skyddskommite

VD, HR och skyddsombud ska träffas minst 4 ggr per år och arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ta kontakt med HR för stöd i att sätta upp dessa möten.

 

Medarbetarmöten

4ggr per år med samtliga grupper

 

Medarbetarsamtal

2ggr per år samtliga medarbetar indviduellt