Kvalster i sängen

Tips för att bli av med kvalster i sängen

Kvalster är väldigt små spindeldjur som du inte kan se med blotta ögat. Det finns många olika arter av kvalster. Det är i vilket fall inte särskilt trevligt att få sällskap av dessa spindlar i sängen. Tyvärr blir kvalsterspindlarna bara fler och fler om du inte åtgärdar problemet.

Kvalsterspindlarna vill bo i en varm miljö. De trivs ännu bättre om det dessutom är fuktigt.  Av den anledningen är sängar en alldeles utmärkt plats för dessa spindlar.

Checkbox

Åtgärder du bör vidta

 • Du bör lägga rent i din säng ofta om du har fått problem med kvalster. Tvätta samtliga sängkläder i en hög temperatur. Kvalstren försvinner vid tvättning i höga temperaturer. 
 • Kom ihåg att kvalster frodas när det är varmt och fuktigt. Det är därför en dålig idé att bädda efter att du har stigit upp. Se istället till att vädra dina sängkläder på morgonen. Du kan bland annat skaka både lakan och täcke.
 • Tyvärr kan kvalstren sätta sig i din madrass. I dessa fall måste du rengöra madrassen.
 • Du kan rengöra din madrass på olika sätt. Du kan exempelvis köpa dedikerade rengöringsmedel avsedda för madrasser.
 • Det finns också ett populärt husmorsknep som inkluderar bikarbonat (bakpulver) och olja. Du blandar dessa produkter i en flaska med sprutfunktion för att sedan spruta ut vätskan jämnt över hela madrassen. Det hemmagjorda rengöringsmedlet ska sedan verka under några timmar. Du använder i ett sista steg en dammsugare för att få bort kvalstret och det smuts som bakpulvret sugit åt sig. 
 • Dessa åtgärder fungerar endast ur ett kortsiktigt perspektiv. Om du vill bli av med kvalstren en gång för alla måste du säkerställa att det finns en tillräcklig ventilation i din bostad. En bostad med dålig ventilation är ett problem ur flera perspektiv, det kan bland annat leda till mögel.
 • Luftfuktigheten är det viktigaste ledordet i det här sammanhanget. Kvalstren trivs nämligen alldeles utmärkt i miljöer med hög luftfuktighet. Du kan bland annat installera en luftavfuktare som reglerar luftfuktigheten i din bostad.  
 • Slutligen bör du inte torka tvätt inomhus, såvida det inte finns en dedikerad yta för ändamålet. Din blöta tvätt är nämligen en källa till fukt.

Städarna hjälper till med hemstädning över hela Sverige.

Det är i övrigt lämpligt att genomföra en rengöring av madrassen några gånger per år. Du bör göra detta även om du inte har problem med kvalster.

Kvalsterallergi

Bostadens ventilation

Det finns flera åtgärder att vidta för att säkerställa en god ventilation. Det är däremot inte alltid helt enkelt att definiera vad som är en tillräcklig ventilation. Ibland säger man att luften i bostaden ska bytas ut cirka 12 gånger per dygn.

 • Klassiskt korsdrag fungerar inte särskilt bra för att säkerställa en god ventilation. Det kommer inte heller lösa ditt kvalsterproblem, även om spindlarna inte kommer föröka sig i en sådan miljö. Kvalsterspindlarna behöver nämligen inte leva i fuktiga och och varma miljöer dygnet runt. Det räcker i regel med att det är fuktigt under natten, vilket det alltid är när du sover under ett varmt täcke. 
 • Du kan därför teoretiskt sett vädra och släppa in frisk luft hela dagarna utan att lösa problemet. Det är även teoretiskt sett enkelt att inbilla sig att frisk luft och rena sängkläder är lösningen på problemet. 
 • Du bör snarast möjligt mäta luftfuktigheten i ditt hem, framförallt i sovrummet. Inom vissa intervaller för luftfuktighet trivs kvalstren extra bra. Om luftfuktigheten ligger på cirka 75 % kommer kvalstren inte bara finnas kvar. De kommer även öka drastiskt i antal.
 • De överlever även om luftfuktigheten ligger på cirka 50%. För att försäkra dig om att de inte kan föröka sig bör nivån ligga på cirka 40 procent. Du kan därefter genomföra en ordentlig rengöring av hela sovrummet för att döda kvalstren som finns kvar.

Kvalster och allergi

Kvalsterallergi är en tråkig bieffekt av dessa småspindlar. Allergin kan samtidigt vittna om att något inte står rätt till i din säng. Som vi redan har nämnt finns det tusentals olika arter. Det är däremot endast ett fåtal som framkallar allergi. De arter som finns i sängen inkluderas i den här kategorin.

Det är visserligen inte kvalstret i egenskap av djur som framkallar din allergi. Det är ett så kallat enzym som triggar allergin. Detta enzym kommer från kvalstrets slaggprodukter. Dessa slaggprodukter kan även kallas för avföring. Kvalstret gör sig av med många slaggprodukter varje dag. I längden kan din säng och madrass innehålla ett stort antal enzymer. Problemet förvärras ytterligare av att vissa människor är enormt känsliga mot detta. Det krävs inte många enzymer för att de ska få en reaktion.  

Hur vet jag om jag har allergiska besvär?

Du märker av det främst på morgonen. Det vanligaste är att det finns i sängen eftersom kvalster trivs där det är fuktigt och varmt.

Om du har kvalsterallergi har du oftast tecken på:

 • Vattnig snuva och täppt i näsan.
 • Dina ögon är röda, kliar och kan rinna.
 • Nyser mycket.

Fakta om kvalster

En del kvalsterarter har funnits flera hundra miljoner år. De har inte funnits på våra sovplatser lika länge. Man beräknar dock att kvalstren under flera tusen år har gjort människor sällskap i sängen. De är speciella djur som använder sig av sin egen hud för att kunna andas. Kvalstren har inte heller någon syn och förlitar sig på mörkret för att kunna navigera sig.

De äter en rad olika saker beroende på var de befinner sig. I våra sängar livnär de sig på våra hudavlagringar. Detta är ytterligare en stark anledning till att de kan överleva under långa perioder i våra sängar. Bara under en natt förser vi ett stort antal kvalster med hudavlagringar för flera dagar framåt i tiden. 

Som vi redan har varit inne på kan de överleva under en relativt lång tid i bristfälliga miljöer. Ett sådant exempel är om man vädrar dagligen. Den fuktiga miljön som infinner sig när vi sover räcker för att de ska överleva. Kvalsterspindlarna överlever bland annat genom att gå ner i vikt. Detta gör att de inte kan föröka sig, även om de alltjämt överlever. 

Kvalsterspindlarna har överlag en relativt kort livslängd. Det handlar i regel om ungefär 90 dagar. Om de lever i goda förhållanden kan de föröka sig med 100 individer under en livstid. Det är med andra ord av hög prioritet att ta tag i roten till problemet när man har fått kvalster i sängen.