Städarna i Jönköping minskar sina mil i bil

Städarna i Jönköping minskar sina mil i bil

Städarna i Jönköping har genomfört ett schemaprojekt för att lägga om till mer hållbara och hälsosamma slingor för både sina medarbetare och vårt klimat. Målet med projektet är att minska bilberoendet och att istället kunna åka mer kollektivt och cykla eller gå mellan hemstädskunderna.

Projektet Minska mil i bil startade på Städarna i Motala där man under sommaren 2019 drog igång ett initiativ för att minska sitt bilberoende och lyckades halvera sin klimatpåverkan genom att effektivisera slingorna mellan kunderna.

Nu planerar man att genomföra samma projekt i alla Städarna-koncernens dotterbolag som en del i en satsning på bolagens hållbarhetsarbete.

“Inom städbranschen har det allmänt ansetts nödvändigt att medarbetarna har körkort för att verksamheten ska fungera. Det menar vi inte stämmer.
Näst intill halva vår personalstyrka står utan körkort. Vi har anställda på 100 % och 75 % där vi till och med anpassar schema utefter hur bussarna går till de olika delarna av staden. Vi har börjat samåka till platser dit många av våra medarbetare ska och vi ser inte längre ett problem med att medarbetare inte har körkort”, säger Melinda Gustavsson, VD Städarna i Jönköping

Om Städarna
Städarna i Jönköping AB är ett dotterbolag till Städarna Sverige AB som är Sveriges 3:e största hemservicebolag med nästan 600 medarbetare. Städarna är verksamma i 23 orter i mellansverige.

 

För mer information:
Melinda Gustavsson
VD, Städarna i Jönköping AB
‭0709-420886
[email protected]

Tjoffe Sjögren
Koncernchef
Städarna Sverige AB
0709 – 65 33 86
[email protected]