Filip Hellqvist  VD, delägare  076-00 34 111  filip.hellqvist@stadarna.se   Städarna i Borås AB Skaraborgsvägen 3A 506 30 Borås  Arbetat på Städarna sedan 2018

Filip Hellqvist
VD, delägare

076-00 34 111
filip.hellqvist@stadarna.se

Städarna i Borås AB
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Arbetat på Städarna sedan 2018