Städarna förvärvar Tidsbrist i Jönköpings avtalsedel


Den 3:e september förvärvade Städarna i Jönköping AB samtliga avtalskunder från det väletablerade företaget Tidsbrist AB. Tidsbrists VD Peter Kedvall kommer att driva tidsbrist vidare även efter förvärvet men då endast inriktat mot specialstäd såsom fönsterputs, flyttstäd och golvvård.

Tidsbrists arbetsledare Liza Isaksson och 12 medarbetare följer med över till Städarna i Jönköping.

Tidsbrist AB grundades 2008 och är ett kvalitetsbolag inom hemservice. Bolaget omsätter idag ca 5 mkr och hjälper varje månad ett par hundra företag och privatpersoner med deras löpande städning.

“- Det är med en trygg hand jag lämnar över verksamheten till Städarna. Det är självklart ett stort steg men det ska även bli skönt att fokusera på den del av verksamheten som jag verkligen brinner för” – säger Peter Kedvall,  VD på Tidsbrist.

Det blev onekligen en flygande start för Städarna i Jönköping AB i och med att verksamheten grundades så sent som i augusti och har redan haft en kraftigt tillväxt. i och med förvärvet så sysselsätter ca. 15 medarbetare.

”- Vi är mycket glada över möjligheten att få ta över tidsbrist medarbetare och avtalskunder.  Vår målsättning är att inom de närmaste åren bli ett av de största hemservicebolagen i Jönköpingsregionen. Vi välkomnar gladeligen alla nya kunder och medarbetare” säger Melinda Gustavsson VD, Städarna i Jönköping AB.

Om Städarna
Städarna Sverige AB grundades 2009 i Norrköping och är idag Sveriges 3:e största hemservicebolag med ca 410 medarbetare. Städarna är verksamma i 19 orter i mellansverige och har en målsättning om att bli rikstäckande. Verksamheten är en koncern med lokala dotterbolag som delägs tillsammans med en lokal VD från varje ort.

För mer information

Peter Kedvall
VD, Tidsbrist AB
[email protected]
0700 – 91 34 86

Melinda Gustavsson
VD, Städarna i Jönköping AB
[email protected]
070 – 942 08 86

Tjoffe Sjögren
Koncernchef, Städarna Sverige AB
[email protected]
0709 – 65 33 86