Skyddsrond ska göras en gång per kvartal och görs genom att fylla i bifogat formulär.

https://goo.gl/forms/LpJdtAgCV54cf3vI3