Sjukanmälan

Om du blir sjuk mellan 06:00 till 16:00:

 • Ring till din arbetsledare
 • Berätta vad du är för sjuk, vad du gör för att bli frisk samt när du tror du är tillbaka.
 • Meddela status senast 12:00 dagligen via samtal eller sms om inte annat är överenskommet.
 • Friskanmäl dig senast 12:00 dagen innan du är åter i arbete.
 • Välkommen tillbaka!

 

Om du blir sjuk mellan 16:00 till 06:00:

 • Skicka ett sms till din arbetsledare eller eventuell lokal sjuktelefon
 • Återkoppla senast 12:00 till din arbetsledare vad du är för sjuk, vad du gör för att bli frisk samt när du tror du är tillbaka.
 • Meddela status senast 12:00 dagligen via samtal eller sms om inte annat är överenskommet.
 • Friskanmäl dig senast 12:00 dagen innan du är åter i arbete.
 • Välkommen tillbaka!

 

Har du krav på på förstadagsintyg

 • Följ ordinarie rutiner
 • Kontakta vårdcentral för att få sjukintyg
 • Vid nej från vårdcentral kontakta KRY eller dylikt
 • Lämna giltigt sjukintyg till arbetsledaren för att få rätt till sjuklön
 • Meddela status senast 12:00 dagligen via samtal eller sms om inte annat är överenskommet.
 • Friskanmäl dig senast 12:00 dagen innan du är åter i arbete.
 • Välkommen tillbaka!