Vid sjukdom inom familjen 🤒


Kundinformation vid sjukdom

Vi vill passa på att påminna om hur viktigt det är att avboka er städning vid smittsam sjukdom i familjen.

Självklart kan ni vara hemma av annan sjukdom som inte smittar men ring eller sms:a gärna din kontaktperson/arbetsledare hos oss för att undvika missförstånd och säkerställa att ni får er städning utförd.

Vid misstanke om att det finns en risk att våra medarbetare kan utsättas för smitta förbehåller vi oss rätten att avbryta städningen.

Syftet med denna rutin är att skydda våra medarbetares arbetsmiljö och även säkerställa att vi inte sprider smittsamma sjukdomar mellan våra kunder. Detta är ett av del av vår vision att ha branschens nöjdaste kunder och medarbetare.

Information med anledning av COVID-19

  • Vi fortsätter att utföra städuppdrag och har vidtagit åtgärder med anledning av rådande situation. Vi har skärpt våra rutiner kring att förebygga och inte sprida smitta.
  • Vi säkerställer att våra medarbetare följer våra befintliga hygienrutiner och använder de skydd som finns för att hindra smittspridning.
  • Våra medarbetare är hemma så fort de känner sig sjuka.
  • Om du är sjuk ber vi dig avboka ditt uppdrag. Detta gäller sedan tidigare och vi ber er vara fortsatt noggranna med detta.
  • Vi har infört LifeClean, en patenterad klordioxidbaserad lösning. Ett ytdesinfektionsmedel som avdödar bakterier, svamp, mögel, sporer och virus som t ex coronavirus, vinterkräksjuka, MRSA, Clostridium och SARS. Användning ger minskad spridning av virus och multiresistenta bakterier, t ex salmonella och listeria.
  • Vi uppmanar alla kunder att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta. Vi gör detta för att vi värdesätter er säkerhet och trygghet.
  • Vi är positiva till vaccinering, och gör det enkelt för våra medarbetare att vaccinera sig genom att tillåta dem att göra så på arbetstid.
  • Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kan därför inte föra statistik kring våra anställda är vaccinerade eller ej då det är en känslig personuppgift och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar.

Tack på förhand önskar alla medarbetare på Städarna!

Läs gärna mer i Vårdhandboken om hur smitta kan spridas.

Läs mer

Ladda ner fritt våra hygienskyltar

Här hittar du skyltar som du enkelt kan ladda ner och skriva ut. Instruktioner om hur du tvättar/spritar händerna på bästa sätt för att minska spridning av bakterier.

Se vår film om hur du tvättar händerna på bästa sätt