Elektrostatisk desinficering

Täcker hela ytan och eliminerar virus och bakterier på två minuter

Covid19s värsta fiende 🔫

Vi på Städarna gör allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg med oss som leverantör. Våra kunders och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av covid19 noga följt händelseutvecklingen. Vi var därför tidiga med att säkerställa utrustning och material. 

Vi vill hjälpa er! Vi utför desinficering med elektrostatisk sprutpistol. Den elektrostatiska teknologin i sprutan gör så att vätskan som sprutas ut blir elektrifierad genom att göra dropparna positivt laddade. Ytorna som sprayas blir helt täckta med en fin och jämn beläggning, även på svåråtkomliga ytor.

100% täckning av alla ytor

Med elektrostatisk desinficering säkerställs en 100%-täckning av alla ytor, skrymslen och vrår på sekunder. Den täcker även under och bakom samt ställen man normalt aldrig kommer åt. Metoden ger ingen aerosolbildning och ingen karenstid krävs. Vi fokuserar på extra utsatta ytor som dörrhandtag, armstöd, bordsytor, strömbrytare, vattenkranar och alla kontaktytor i anslutning till dessa.

Skapa trygghet

När vi utfört elektrostatisk desinficering och nollställt er lokal eller bostad får ni tillgång till material som vi rekommenderar er att sätta upp i era lokaler/bostad för att skapa trygghet och lugn hos era besökare och medarbetare.

Bakteriernas värsta fiende

Det medel vi använder är LifeClean som är en effektiv ytdesinfektion för total avdödning av sporer, virus och multiresistenta bakterier med full effekt efter bara två minuter!

Här kan du se produktbladet för produkten

Skonsamt mot miljön

LifeClean kan användas för dagligt bruk och är mer skonsam för medarbetarna. Det består av 99,6% vatten och bryts ned direkt utan att lämna några farliga eller giftiga ämnen. Medlet innehåller inte alkohol eller klor utan den beprövade kemikalien klordioxid som i normala doser är harmlöst för såväl människa som miljö.

 

Vill du beställa Premium-Sanering?
Fyll i formuläret och så hjälper vi dig med 100%-täckning av alla ytor, skrymslen och vrår på sekunder.

  Integritetspolicy


  Premium-sanering
  Vilken skyddsutrustning behövs?

  Enligt LifeClean själva behövs ingen skyddsutrustning, men vi på Städarna har valt att använda skyddshandskar och glasögon när vi desinficerar med pistolen.

  Finns det tester på kemet?

  Ja det finns tester på kemet och LifeClean har en bevisad effekt mot Coronavirus.

  Vad betyder det att pistolen är elektrostatisk? Hur fungerar det?

  Den elektrostatiska metoden bygger på att lika laddningar stöter ifrån varandra, och att motsatta laddningar drar sig till varandra. Ytor är i regel negativa eller neutrala, vilket gör att enbart positiva laddningar drar till sig de virus, bakterier och sporer som finns på ytan. Med den här Eco Statics pistolen laddas vätskan med hjälp av teknologin mellan behållaren och innan den tar sig fram till munstycket. Det innebär att samtliga droppar som sprutas ut från pistolen är positivt laddade.

  De positivt laddade dropparna söker sig sedan till de negativa och neutrala ytorna, vilket möjliggör en fullständig täckning av ytan. Samma yta hade kunnat desinficeras med hjälpa av en mikrofiberduk, men det hade tagit betydligt längre tid, mer vätska hade gått åt, och täckningen av ytan hade inte blivit komplett. Det hade också varit svårt att komma åt trånga utrymmen och stora ytor såsom väggar eller soffor med bara en microfiberduk. 

  Slutresultatet är att vätskan kan appliceras snabbare, med mindre vätska och uppnår en mer komplett täckning av ytan.

  Hur stort omfång har pistolen? Bara exakt där man håller den framför?

  Med hjälp av den här elektrostatiska teknologin når de laddade dropparna hela ytan. De söker sig till en motsatt laddning vilket gör att pistolen har en 100% täckning.

  Den maximala sprayavståendet är 5 meter, men för att vara så effektiv som möjligt står vi 1,5-2 meter ifrån det föremål som desinficeras. Om vi står närmare kan vi inte säkerställa 100% täckning och det går dessutom åt mer desinfektionsmedel än nödvändigt.  

  Läs mer om pistolen på tillverkarens sida

  Läs LifeCleans effektivitetsrapport

  Sprutar pistolen ånga?

  Nej, pistolen sprayar det desinfektionsmedel som vi använder. Dropparna är väldigt små och kan därför likna ånga.

  Varför används inte pistolen överallt om den är så bra? Har inte sett den på annat ställe?

  Det finns fler andra städbolag som, i och med smittspridningen, köpt in denna eller liknande desinfektionspistoler för att kunna säkerställa att virus, bakterier och sporer håller sig borta.

  Vad innehåller vätskan?

  Vi använder oss av Life Clean som är ett färdigutspätt desinfektionsmedel som består av 99,6% vatten. Resterande 0,4% består av klordioxid och nedbrytbara additiv.

  Hur påverkar metoden miljön?

  Med anledning av att LifeClean består av vatten och nedbrytbara additiv, innebär det att LifeClean är ett miljövänligare alternativ än desinfektionsmedel. Själva elektrostatiska appliceringsmetoden som pistolen bidrar till har ingen effekt på miljön.

  När kan man använda rummet som vanligt igen?

  Det tar 2 minuter från att behandlingen appliceras tills att rummet/möbeln/ytan är nollställd från virus och bakterier och går att använda som vanligt igen. Detta medför exempelvis att i de butiker vi desinficerar, kan både personal och kunder vara där samtidigt som vi nollställer platsen.

  Hur länge sitter medlet i?

  LifeClean verkar som en nollställare av rummet, möbeln eller ytan och inte som ett ihållande skydd. Om 100 personer tagit i samma handtag under en dag, och sedan kommer Städarna och desinficerar, innebär det att det inte finns en enda bakterie, svamp, virus eller spor kvar. Om det är 20 personer som dagen därpå tagit i handtaget, betyder det att det kan finnas bakterier från dessa 20 personer på handtaget. Det är därför extremt viktigt att desinficera kontaktytor ofta! Medlet LifeClean förstör den genetiska kodningen av RNA och DNA och förhindrar resistensutveckling, vilket många andra desinfektionsmedel inte gör.

  Hur mycket medel går åt?

  Det beror på hur stor yta som ska desinficeras samt planlösning! I en villa om 150 kvm beräknas det gå åt ca 2 liter Life Clean för att desinficera alla rum, ytor och möbler. Om det enbart är kontaktytor som ska desinficeras förbrukas givetvis mindre mängd.