Städbolag

Tack för alla ansökningar, vi har hittat vår stjärna! Välkommen att söka andra tjänster! 😃

Vi söker en Teamledare till Stockholms bästa städföretag!

Vi kanske låter självsäkra men faktum är att enligt vår senaste medarbetarundersökning tycker 91% av våra medarbetare att Städarna är en bra arbetsplats och 88% trivs med sitt arbete! Det är vi stolta över! Vårt mål är att vi ska ha branschens nöjdaste medarbetare och kunder! Vi är idag ca 25 medarbetare i Stockholm och totalt nästan 600 medarbetare fördelat på 23 städer från Kalmar i söder till Gävle i norr!

92%

Har förtroende för sin närmsta chef

88%

Trivs med sitt yrke!

91%

Tycker städarna är en bra arbetsplats!

93%

Tycker vi har proffesionellt materialt att jobba med!

Team Leader Stockholm

Who is our Team Leader?

Our team leader is a person who with their positive attitude solves everyday problems and challenges that occur. Our team leader knows cleaning in and out and works close to our customers. The team leader is there for our stars and cleaning heros out on the field, as well as in the office as needed.

What is the Team Leader’s role?

On a daily basis the Team Leader goes out on cleanings together with their colleagues and are responsible for keys and other necessary equipment being available at the customer. Our Team Leader sees daily challenges as developing and a sport and is great at re-organising the schedule to work when there is sick leave or changes by the customers. The Team Leader is a role model for their colleagues and keep track on the day to day work together with our Supervisors.

Weekly, the Team Leader keep up good customer relations when there’s schedule changes, have discussions with the Chief Executive and spreads around their positive energy. Together with the Supervisor the team leader share responsibility for the handling of sick leaves. The Team Leader is good at making sure routines are followed and encourages everyone to keep on track and work towards the goals.

On a monthly basis the Team Leader helps the Chief Executive and the Supervisor with support in the recruiting process to make sure that the right superstars joins the team. This so that Städarna can keep helping thousands of families and businesses to simplify their everyday life, towards the goal that is to become Sweden’s largest home service company. The Team Leader is prestigeless and can, with their experience in cleaning, show their colleagues clever tricks and how we work to reach “Städarna-quality” in the home of every single customer. Every month the Team Leader has the opportunity to show how dedication and a positive approach pays off in business and proud colleagues.

Why work at Städarna?

As Team Leader at Städarna you get the agreed upon salary level and insurances through the collective agreement Kommunal, a safe workplace with team spirit, academic and practical training through Städarna Academy, a forward-thinking workplace with many technical solutions and a preventive health care allowance. And we like belly laughs, ice cream and doing fun things together!

Our new Team Leader does not have a criminal record, does have a driving license and if you know many languages that is a big plus!

Thanks for all the applications, we have now found our star! Welcome to apply for our other positions! 😃

Send it in to our recruiter Rebecca at rebecca.selin@stadarna.se by October 25th and name your email ”Team Leader Stockholm”.

Teamledare till Stockholm

Vem är vår teamledare?

Teamledaren är en person som med sitt positiva tillvägagångssätt löser problem och utmaningar som kan komma i den dagliga driften. Vår teamledare är en klippa inom lokalvård och jobbar närmast våra kunder. Teamledaren finns för våra stjärnor och städhjältar ute på fältet, såväl som inne på kontoret då behovet ändras.

Vad gör teamledaren?

daglig basis går teamledaren ut på uppdrag tillsammans med medarbetarna och ansvarar för att exempelvis nycklar och nödvändigt material finns hos våra kunder. Vår teamledare är en fena på att kasta om schemat vid sjukdom eller ändringar hos kunderna och ser dagliga utmaningar utvecklande och som en sport. Teamledaren är även en förebild för våra medarbetare och har full koll på driften tillsammans med våra arbetsledare.

Veckovis håller teamledaren en god kundkontakt vid schemaförändringar, har avstämningar med VD och smittar av sig av sin energi och sitt driv till sina kollegor. Tillsammans med våra arbetsledare har Teamledaren ett delat ansvar över hantering av sjukanmälningar. Teamledaren är duktig på att kontrollera att rutinerna följs och uppmuntrar alla till att jobba i rätt riktning för att uppnå målen.

månadsbasis hjälper teamledaren VD och arbetsledare med support vid rekryteringar för att säkerställa att rätt stjärnor ansluter sig till teamet och gör att Städarna fortsätter att hjälpa tusentals familjer och företag att underlätta sin vardag, mot målet att bli Sveriges största hemservicebolag. Teamledaren är prestigelös och kan med sin erfarenhet inom städ visa sina kollegor smarta knep och hur vi jobbar för att få “Städarna-kvalitet” hemma hos varje enskild kund. Varje månad får teamledaren möjlighet att visa hur engagemang och ett positivt tillvägagångssätt lönar sig i fler affärer och stolta medarbetare.

Varför Städarna?

Som teamledare hos oss på Städarna få du självklart kollektivavtalsenliga löner och försäkringar via Kommunal, en trygg arbetsplats med hög teamkänsla, en teoretisk- och praktisk utbildning via Städarna Academy, en nytänkande arbetsplats med många tekniska lösningar och friskvårdsbidrag. Och vi gillar magskratt, glass och att hitta på saker tillsammans.

Vår nya teamledare är ostraffad, har körkort och kan du många språk ser vi det som en solklar fördel!

Tack för alla ansökningar, vi har hittat vår stjärna! Välkommen att söka andra tjänster! 😃

Skicka den till vår rekryterare Rebecca på rebecca.selin@stadarna.se senast den 25 oktober och märk mailet med ”Teamledare Stockholm”.