Information om behandling av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av Städarna Sverige AB och ibland även av andra företag inom Städarnakoncernen, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Städarna. 

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Städarna Sverige AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till skatteverket(RUT).

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Städarnakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig 

Städarna Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Ifall något annat företag i Städarnakoncernen, som till exempel något av våra dotterbolag, är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter. 

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i Städarnakoncernen kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. 

Städarna Sverige AB
Avdelningen för personuppgifter
Kristinagatan 21
60226 Norrköping 

Registrering av IP-adresser

Vid besök på städarna.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. 

Principer om personuppgiftshantering för Städarnas webbplats och Kundinlogg för privatkunder 

Allmänt 

Städarna samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Städarnas webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Städarnas kundportalsbesökare. Städarna kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Städarnas webbplats. 

Dessa uppgifter samlas in

Städarna samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Städarnas webbplats: 

  • IP-adress 
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.) 
  • Operativsystem (Windows etc.) 
  • Inloggningssätt 
  • Besökta sidor 

Ändamål 

Städarna lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Städarna använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats. 

Städarna använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten. 

Handläggare av uppgifterna 

Städarna övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Städarna kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Städarna amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Städarna kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Städarna tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Städarna definierat. 

Städarna kan använda uppgifter som kunder uppgett i Kundportalen för privatkunder för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring. 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. 

Samtycke 

I samband med att du blir kund hos Städarna via Städarna.se samtycker du till att Städarna använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städarna tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Städarna kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. 

Om du vill återkalla samtycket kontaktar Städarna skriftligen till Städarna Sverige AB, Kristinagatan 21, 60226 Norrköping 

Ytterligare information 

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller Städarnas användning av webbstatistik. 

Direktreklam

Vill du inte ha direktreklam från Städarna? Avsäg dig genom att skicka dina uppgifter till info@stadarna.se