Vad händer om jag inte har rut kvar?

Om du har beställt en tjänst och det visar sig att du inte har något rutavdrag kvar så blir du betalningsskyldig för den del av avdraget du inte har rätt att få. Se våra villkor.