Om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

Se vår förteckning koncernföretag
Klicka här

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

Städarnas syn på GDPR

På Städarna välkomnar vi GDPR.

Vi tror att en naturlig konsekvens av GDPR är att det kommer ställas högre krav på dataskydd samt ökad transparens och säkerhet kring organisationers processer. Detta öppnar upp möjligheter för innovativa och kundcentrerade företag att ta täten och driva en utveckling som ger konsumenter ökad insyn i hur deras data används, samt flexibilitet och kontroll över hur deras personliga information hanteras för att de ska kunna dra bättre nytta av produkter och tjänster som erbjuds.

Vi har en tydlig ambition – vi vill erbjuda branschens bästa tjänster som våra kunder drar nytta av. För oss är det viktigt att vara tydliga med detta, eftersom personuppgifter inte bara krävs för att hantera betalningar och uppfylla lagliga skyldigheter, utan också för att undvika onödiga, upprepande steg och istället möjliggöra en personlig och smidig kundupplevelse.

Städarna hanterar personuppgifter med största omsorg, och vid behov anpassar vi våra tjänster, system och processer i enlighet med de krav som anges i GDPR.

GDPR för Städarnas kunder och medarbetare

På Städarna värnar vi om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om dig och din integritet.

För oss är det viktigt att villkoren för våra tjänster är lättillgängliga samt att du är medveten om vilken information vi samlar in om dig och hur vi hanterar den för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vill du veta mer om detta kan du scrolla dig vidare till “Vilken information samlar vi om dig?” och “Hur hanterar vi din information?”.

Har du några frågor eller funderingar? Hör då av dig till oss på dataskydd@stadarna.se.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på Städarna värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel kundportal och städinstruktioner, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

När du använder vår kundportal
När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida
När du handlar lämnar information för att vi ska kunna leverera en fullgod städtjänst

För dig som söker anställning hos Städarna behandlar vi dina personuppgifter i ett inledande skede för att kontrollera förekomsten i belastningsregistret. Vid erhållen anställning framgår behandlingen av personuppgifter enligt anställningsavtalet.

Vill du veta hur vi behandlar din information? Du hittar det under Vanliga frågor & svar  där du kan läsa mer.

Hur hanterar vi din information?

Vi på Städarna värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

Vi kan behöva bekräfta din identitet och din adress innan vi godkänner köp av en tjänst

Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer
Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier

Vill du veta mer om hur vi samlar in information? Du hittar det under Vanliga frågor & svar  där du kan läsa mer.

GDPR
Kan jag begära att mina personuppgifter blir bortglömda?

Ja, det kan du!

Det finns dock vissa begränsningar till “rätten att bli glömd”. Vi har rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss del av din data. Denna skyldighet grundar sig bland annat i bokförings- och skattelagstiftning, och konsumentskyddslagstiftning.

I samband med att du blir kund hos Städarna samtycker du till att Städarna använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Städarna tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Städarna kommer då att inte längre behandla dina personuppgifter detta ändamål.

För att begära att få dina uppgifter bortglömda eller återkalla samtycke behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@stadarna.se.

Kan jag begära en utskrift av mina personuppgifter?

Ja!

Du kan begära ett utdrag över de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@stadarna.se.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller våra berättigade intressen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen.

Var lagrar ni mina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och ser till att de lagras tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock under vissa omständigheter överföras till, och behandlas inom, ett land utanför EU/EES av ett bolag inom Städarnakoncernen, en leverantör eller underleverantör. Eftersom Städarna är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, kommer Städarna att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i linje med, skyddsnivån som erbjuds inom EU/EES-området.

Hur avregistrerar jag mig från att få marknadsutskick?

Hör gärna av dig till våra dataskyddshandläggare på dataskydd@stadarna.se så hjälper vi dig, eller välj att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mejlet.

Vad används mina personuppgifter till?

Vi hanterar de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra tjänster – exempelvis för att kunna säkerställa att vi har marknadens mest nöjda kunder  och kundsupport, om det skulle behövas. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan för dataskydd under sektionen “Hur hanterar vi din information?”.