Avsluta medarbetare?

Kan vi göra något för att rädda kvar denna medarbetare?

Det behöver självklart inte bara vara dåligt att någon väljer att avsluta sin anställning eller att vi väljer att avsluta en anställning. Är det dock någon guldklimp som säger upp sig så är det oerhört viktigt att vi tar reda på varför.

Fyll i formulären nedan för att avsluta medarbetaren och begära slutlön. Det finns inget annat sätt än detta att avslut.

Avsluta medarbetaren