Arbetsmiljörond / skyddsrond

Länk

Arbetsmiljörond ska göras 3 ggr per år tillsammans med ett par medarbetare och skyddsrond ska göras med lokalt alt. regionalt skyddsombud 1 ggr per år(förslagsvis i aug).


Arbetsmiljögrupp / Skyddskommite

VD, HR och skyddsombud ska träffas minst 4 ggr per år och arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ta kontakt med HR för stöd i att sätta upp dessa möten. Passa gärna på att göra en Arbetsmiljörond/skyddsrond samtidigt som mötet.


Arbetsplatsträff APT(4ggr/år)

4ggr per år med samtliga grupper(alla medarbetare) Passa gärna på att göra en
Arbetsmiljörond/skyddsrond samtidigt som mötet.


Medarbetarsamtal

2 gånger per år samtliga medarbetar individuellt